la Xina: Llei de Seguretat dels Aliments

la Xina

la Xina ha adoptat el 24.04.2015, abans de l'esperat, la seva Llei de Seguretat dels Aliments, que haurà d'entrar en vigor el 01.10.2015. La Comissió Europea ha aconseguit que l'última versió incorpori certes millores, però segueix havent-hi problemes, com la prohibició de la subcontractació en la producció de llet en pols per a lactants. La Comissió agraeix comentaris enviats a trade-sps@ec.europa.eu i facilita una traducció no oficial a l'anglès de la norma.