Equador. El Comitè de Comerç Exterior (COMEX) va aprovar la Resolució 6-2016

Equador

03.05.2016 - El 29 d'abril, el Comitè de Comerç Exterior (COMEX) va aprovar la Resolució 6-2016, per la qual es retarda un any el desmantellament de lasobretasa aranzelària imposada per problemes de balança de pagaments. Si bé, des de gener de 2016, s'havien desmantellat les sobretaxes de 5%, les sobretaxes de 15%-25% i 40% passaran a desmantellar-se entre abril, maig i juny de 2017 (exactament un any després del compromès), a causa de la “persistència en les dificultats externes que van ocasionar la imposició de les salvaguardias”.

Per a més informació, per favor, contactin amb l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya en Equador:quito@comercio.mineco.es