Equador deroga taxa servei control duaner

Equador deroga taxa servei control duaner

El Servei Nacional de Duanes d'Equador (SENAE) ha derogat la taxa pel servei de control duaner. La Secretaria General de la Comunitat Andina (CA) l'havia qualificat de tribut o gravamnen a les importacions i no una taxa per un servei prestat.   La taxa que  va entrar en vigor al novembre 2017 s'aplicava a tota importació.  La recaptació era escassa, molt més modesta del previst, però la seva eliminació aporta major claredat i menys costos a la importació.  L'afectació al conjunt de l'exportació espanyola a Equador ha estat escassa i cap cas ha frenat el creixent flux d'exportacions espanyoles cap al país.