Unió dels Emirats Àrabs accepta entitats espanyoles de certificació Halal

Unió dels Emirats Àrabs accepta entitats espanyoles de certificació Halal

Al març 2018, l'Agència Emiratí de Standares i Metrologia (ESMA) ha inclòs una entitat espanyola (Halal Food & Quality) com a certificadora acreditada Halal.  S'està en procés de culminar l'acreditació d'altres dos més (Institut Halal de Còrdova i Halal Consulting) els certificats del qual venen ja acceptant-se en les importacions de productes alimentosos a aquest país.