Índia augment d'aranzels i recàrrecs

Índia augment d'aranzels i recàrrecs

Com a part del Pressupost 2018, Índia ha augmentat els aranzels aplicats (dins del marge que li permeten els aranzels consolidats en l'OMC). També ha introduït un "Social Welfare Surcharge" del 10% sobre l'aranzel d'una llarga llista de productes importats.    Entre els productes d'interès per a Espanya més afectats aquest any està l'oli d'oliva.  L'aranzel per a l'oli verge puja del 12,5% al 30% i l'oli d'oliva refinat del 20% al 35% .  També s'eleven per a mosts (del 30 al 50%), sucs de taronja (30 al 35%), alguns productes cosmètics (10 al 20%), calçat (10 al 20%) i peces i components de motors d'automoció (10 al 15%) o motors complets (20 al 25%)  .