Japó va comunicar l'aplicació al nostre país de l'estàndard i els protocols per a importació de productes agroalimentaris transgènics

Japó

EL 02.12.2014 el Ministeri d'Agricultura japonès (MAFF) va comunicar a Espanya l'aplicació al nostre país de l'estàndard i els protocols per a importació de productes agroalimentaris transgènics com a ingredient de pinsos. Aplicables fins ara solament a EUA, Japó els ha fet extensius a Austràlia, Canadà, Brasil i la UE. D'aquesta última solament Romania i Espanya exporten pinsos a Japó i a més conreen productes agroalimentaris transgènics.