Marruecos. Medidas de salvaguardia provisionales a las importaciones de ciertos productos siderúrgicos

Marroc

009/0047 Mesures de salvaguardia provisionals a les importacions de certs productes siderúrgics. El Ministeri d'Indústria ha publicat el 25.04.2013 elAviso nº 07/13, pel qual s'estableix un dret addicional específic de 0,55 dirhams/kg durant 200 dies aplicable a les importacions d'alambrón i acer corrugado superiors a un contingent de 37.000 t i 10.000 t, respectivament.