Marroc: Traves a la importació de productes siderúrgics

Marroc

El 20 de juny de 2014 s'ha publicat l'informe final de la recerca antidumping sobre importacions de xapa d'acer laminada en calent originària de la UE i Turquia, iniciada en 2013 a sol·licitud de Maghreb Steel. L'informe recomana establir un dret antidumping definitiu durant 5 anys, per a les importacions de la UE, que va des de l'11,06% al 22,11% (11% per a les importacions de Turquia). El termini d'al·legacions acaba l'11 de juliol.