Tunísia: va entrar en vigor l'ordre amb una llista de béns de consum sotmesos a vigilància prèvia de les importacions

Tunísia

El 14.10.2014 va entrar en vigor l'ordre (avis) del Ministeri de Comerç amb una llista de béns de consum sotmesos a vigilància prèvia de les importacions. En annex, fitxa informativa que haurà de ser visada pel ministeri. Productes espanyols afectats: automòbils, rajoles ceràmiques, preparats tensoactivos per a detergents, perfums, paper i cartró Kraft i preparacions alimentoses de farina, sèmola i midó, etc.