Ucraïna. Elevació d'aranzels

Ucraïna

Elevació d'aranzels. A partir d'1 de gener de 2013, mitjançant modificació de la Llei Aranzelària, s'han incrementat a Ucraïna els aranzels d'unes 130 línies aranzelàries fins als nivells consolidats en l'OMC. Els capítols més afectats de les exportacions espanyoles són les pintures, els ceràmics i parts de vehicles-remolquis, amb un increment de 5 punts de l'aranzel com a mitjana.