Vietnam, controls de preus

Vietnam

Controls de preus Per Decisió Nº 1079/QD-BTC del Ministeri d'Hisenda s'introdueixen a partir de l'1 de juny preus màxims majoristes i minoristes per a productes làctics destinats a nens menors de 6 anys. La Llei del Preu 11/2012/QH13, en vigor des de l'1 de gener de 2013, permet establir diferents mecanismes de control de preus per a una àmplia gamma de béns i serveis considerats sensibles.