Alxeria, os aranceis substituirán ás prohibicións de importación

Alxeria

O Goberno alxerino prepara novos aranceis en substitución á suspensión da importación de 877 produtos vixente desde xaneiro 2018.  A Lei de Finanzas Complementarias 2018 (19 de xullo de 2018,  Journal Officiel da République Algérienne número 42) inclúe o denominado DAPS (polas súas siglas en francés), ou Dereito Adicional de Salvaguardia Provisional.  Consiste en aranceis ad valorem entre o 30 e o 200%.  O cambio farase  efectivo conforme váianse publicando os produtos afectados polos DAPS co seu arancel correspondente.  Ata entón as suspensións seguen en vigor.Segundo o Ministro de Comercio a posta en marcha do DAPS está prevista para principios de outubro de 2018, sendo a súa aplicación progresiva, produto a produto.  Non está aínda claro se o tipo aplicable a cada produto será único ou dependerá da súa orixe, é dicir dos Acordos Comerciais, sendo o Acordo de Asociación coa UE especialmenmte relevante neste sentido.  O Ministerio de Comercio mantén encontros coas organizacións empresariais quen fixeron propostas sobre os tipos aplicables a cada produto/sector. Espérase que os produtos acabados teñan tipos máis altos xa que a intención da medida é é protexer a produción nacional e diversificar a súa industria. Non se coñece aínda o tipo aplicable aos moitos produtos para os que non hai produción nacional ou para aqueles cuxa importación non estaba suspendida. O DAPS e estará en vigor durante un período que o Goberno negocia cos seus socios comerciais, especialmente con   a UE.