Algèria, els aranzels substituiran a les prohibicions d'importació

Algèria

El Govern algerià prepara nous aranzels en substitució a la suspensió de la importació de 877 productes vigent des de gener 2018.  La Llei de Finances Complementàries 2018 (19 de juliol de 2018,  Journal Officiel de la République Algérienne número 42) inclou el denominat DAPS (per les seves sigles en francès), o Dret Addicional de Salvaguardia Provisional.  Consisteix en aranzels ad valorem entre el 30 i el 200%.  El canvi es farà efectiu conformi es vagin publicant els productes afectats pels DAPS amb el seu aranzel corresponent.  Fins llavors les suspensions segueixen en vigor.Segons el Ministre de Comerç l'engegada del DAPS està prevista per a principis d'octubre de 2018, sent la seva aplicació progressiva, producte a producte.  No està encara clar si el tipus aplicable a cada producte serà únic o dependrà del seu origen, és a dir dels Acords Comercials, sent l'Acord d'Associació amb la UE especialmenmte rellevant en aquest sentit.  El Ministeri de Comerç manté encontres amb les organitzacions empresarials els qui han fet propostes sobre els tipus aplicables a cada producte/sector. S'espera que els productes acabats tinguin tipus més alts ja que la intenció de la mesura és és protegir la producció nacional i diversificar la seva indústria. No es coneix encara el tipus aplicable als molts productes pels quals no hi ha producció nacional o per aquells la importació dels quals no estava suspesa. El DAPS i estarà en vigor durant un període que el Govern negocia amb els seus socis comercials, especialment amb  la UE.