China notificou un proxecto de normativa sobre etiquetaxe de cosméticos

China

O 12.12.2014 China notificou ao Comité TBT da OMC un proxecto de normativa sobre etiquetaxe de cosméticos que prohibiría a superposición en destino de etiquetas adhesivas con informacións adicionais. Ademais do impacto en custos e loxística, a data prevista de entrada en vigor (01.07.2015) é insuficiente para que as empresas adáptense aos novos requisitos. A Comisión Europea e outros países membros da OMC enviaron comentarios moi críticos ao citado Comité