la Xina va notificar un projecte de normativa sobre etiquetatge de cosmètics

la Xina

El 12.12.2014 la Xina va notificar al Comitè TBT de l'OMC un projecte de normativa sobre etiquetatge de cosmètics que prohibiria la superposició en destinació d'etiquetes adhesives amb informacions addicionals. A més de l'impacte en costos i logística, la data prevista d'entrada en vigor (01.07.2015) és insuficient perquè les empreses s'adaptin als nous requisits. La Comissió Europea i altres països membres de l'OMC han enviat comentaris molt crítics al citat Comitè