Ecuador confirmou a Resolución 50-2015

Ecuador

06.10.2016 - O Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador confirmou que a Resolución 50-2015 adoptada polo Consello de Comercio Exterior (COMEX), do 30 de decembro de 2015, a cal estableceu unacuota global para a importación de vehículos vixente ata o 31 de decembro de 2016, deixará de fornecer efecto o 1 de xaneiro de 2017. Desta maneira, desde principios de 2017, non haberá limitacións cuantitativas á importación de vehículos en Ecuador.