Equador va confirmar la Resolució 50-2015

Equador

06.10.2016 - El Ministeri de Comerç Exterior d'Equador va confirmar que la Resolució 50-2015 adoptada pel Consell de Comerç Exterior (COMEX), de 30 de desembre de 2015, la qual va establir unacuota global per a la importació de vehicles vigent fins al 31 de desembre de 2016, deixarà de fer efecte l'1 de gener de 2017. D'aquesta manera, des de principis de 2017, no hi haurà limitacions quantitatives a la importació de vehicles en Equador.