Alxeria. Substitución da suspensión de importacións por novos aranceis

Alxeria

O día 30.01.2019, entraron en vigor en Alxeria os novos aranceis, máis coñecidos polas siglas DAPS (Droit additionnel provisoire de sauvegarde), que substitúen a lalista de importacións suspendidas?, establecida en xaneiro de 2018. A lista actual de dereitos arancelarios afecta a 1095 partidas arancelarias, e os tipos arancelarios máis aplicados son do 60% e do 70%, sendo o máximo do 200%, para cementos hidráulicos. Débese destacar que os automóbiles seguen suxeitos a restricións á importación (en forma de suspensións), excepto os vehículos importados para ser obxecto de montaxe pola industria nacional. Igualmente, non se sinala ningún prazo máximo de duración dos DAPS. Por outra banda, tamén se indica que este aranceis poderán ser obxecto de revisión ou actualización, se a economía alxerina empeora.