Brasil levantou a prohibición ás importacións da UE por causa da encefalopatía esponxiforme bovina

Brasil

Brasil levantou a prohibición ás importacións da UE por causa da encefalopatía esponxiforme bovina (EEB), ao autorizar as importacións de países con risco desprezable ou controlado da enfermidade, aliñándose en gran medida coas recomendacións da OIE nesta materia.