Brasil elimina requirimentos certificación consular documentos

Brasil

Brasil asinou en 2016 o Convenio de Apostílaa da Haia. Tras os primeiros pasos administrativos para pór en marcha a medida, os cidadáns e as empresas españolas xa non necesitan realizar os trámites de certificación de autenticidade. Elimínase así unha barreira que supuña pesados trámites con considerables custos en tempo e en esforzo administrativo. Iso favorece especialmente a quen licitan en concursos das distintas administracións públicas brasileiras. Para máis información ver a ficha correspondente na base de datos.