Brasil elimina requeriments certificació consular documents

Brasil

Brasil va signar en 2016 el Conveni de la Postil·la del Faig. Després dels primers passos administratius per engegar la mesura, els ciutadans i les empreses espanyoles ja no necessiten realitzar els tràmits de certificació d'autenticitat. S'elimina així una barrera que suposava pesats tràmits amb considerables costos en temps i en esforç administratiu. Això afavoreix especialment a els qui liciten en concursos de les diferents administracions públiques brasileres. Per a més informació veure la fitxa corresponent en la base de dades.