La Comisión Europea publica su noveno informe de seguimiento de medidas proteccionistas

Comisión Europea

no período setembro de 2011 – 1 de maio de 2012, o ritmo de introdución de medidas potencialmente restritivas ao comercio e o investimento polos principais socios comerciais da Unión Europea acelerouse. Desde outono de 2008 contabilízanse 534 medidas a maioría adoptadas por membros do G-20, a pesar do seu compromiso contra