Marrocos someteu as importacións de alambrón e barras de aceiro para formigón

Marrocos

O 08/10/2012 Marrocos, como secuela da apertura dunha investigación sobre medidas de salvaguardia, someteu as importacións de alambrón e barras de aceiro para formigón (partidas 7213.91.90, 7214.20.90 e 7214.99.91), a unha declaración previa. A medida non se aplica ás mercadorías embarcadas - ou con crédito irrevogable confirmado- antes do 27/09.