Marroc ha sotmès les importacions d'alambrón i barres d'acer per a formigó

Marroc

El 08/10/2012 Marroc, com a seqüela de l'obertura d'una recerca sobre mesures de salvaguardia, ha sotmès les importacions d'alambrón i barres d'acer per a formigó (partides 7213.91.90, 7214.20.90 i 7214.99.91), a una declaració prèvia. La mesura no s'aplica a les mercaderies embarcades - o amb crèdit irrevocable confirmat- abans del 27/09.