Marrocos. Novas medidas de salvaguardia definitivas para alambrón

Marrocos

Novas medidas de salvaguardia definitivas para alambrón (7213.91.90) e rolos e barras de corrugado de ferro e aceiro (7214.20.90, 7214.99.91) adoptadas por Avis public 03/14, que anula o 13/13, do Ministerio de Industria de Marrocos, algo menos onerosas que as publicadas inicialmente. Entrarán en vigor tras a súa publicación no boletín oficial. Mais detalles entrabas á importación de produtos siderúrxicos.