Marroc. Noves mesures de salvaguardia definitives per alambrón

Marroc

Noves mesures de salvaguardia definitives per alambrón (7213.91.90) i rotllos i barres de corrugado de ferro i acer (7214.20.90, 7214.99.91) adoptades per Avis public 03/14, que anul·la el 13/13, del Ministeri d'Indústria de Marroc, una mica menys oneroses que les publicades inicialment. Entraran en vigor després de la seva publicació en el butlletí oficial. Mes detalls obstaculitzes a la importació de productes siderúrgics.