OMC. Solución de diferenzas

OMC

Solución de diferenzas. O ditame de 26.03.14 foi contrario a China polas restricións á exportación (aranceis e cotas) de "terras raras", molibdeno e tungsteno, materias primas utilizadas como compoñentes esenciais por unha ampla gama de industrias europeas. Non se xustifican as medidas con motivo de conservación de recursos naturais ao aplicarse discriminatoriamente. O fallo dá a razón á UE, Estados Unidos e Xapón.