OMC. Solució de diferències

OMC

Solució de diferències. El dictamen de 26.03.14 ha estat contrari a la Xina per les restriccions a l'exportació (aranzels i quotes) de "terres rares", molibdè i tungstè, matèries primeres utilitzades com a components essencials per una àmplia gamma d'indústries europees. No es justifiquen les mesures amb motiu de conservació de recursos naturals en aplicar-se discriminatòriament. La fallada dona la raó a la UE, Estats Units i Japó.