Serbia, ábrense dous novos capítulos nas negociacións de adhesión á UE (26.6.2018)

Serbia, ábrense dous novos capítulos nas negociacións de adhesión á UE (26.6.2018)

A Conferencia Intergobernamental UE-Serbia celebrada o 25 de xuño de 2018 acordou abrir os capítulos 13 (Pesca) e 33 (Disposicións Financeiras e Orzamentarias) dentro das negociacións de adhesión de Serbia á Unión Europea. Con estes dous, son xa 14 os capítulos abertos e 2 deles provisionalmente pechados, dun total de 35. Hai que lembrar que as relacións económicas entre a UE e Serbia están reguladas polo Acordo de Estabilización e Asociación UE-Serbia que entrou en vigor en 2013 e que prevé completa liberalización comercial, salvo algunhas excepcións en produtos agrícolas sensibles, e certa armonización regulatoria. As negociacións para a adhesión de Serbia á UE permiten que a lexislación do país candidato se vaia harmonizando progresivamente coa da UE.