Angola liberalitza inversió privada, equipara la local i estrangera

Angola liberalitza inversió privada, equipara la local i estrangera

El Parlament d'Angola ha aprovat la nova llei 10/18 que va entrar en vigor el 17 de maig 2018 d'inversió privada que liberalitza les inversions al país i aplana les diferències de tracte societari, regulatori i fiscal entre empreses i inversors locals i estrangers. Redueix les preferències locals en els sectors estratègics i regulats i elimina l'exigència que en cada projecte hi hagués una aprticipación local mínima del 35%.  També uniformitza els avantatges i incentius fiscals a les zones especials de desenvolupament.