Algèria. Quotes a la importació

Algèria

Nou Decret Executiu 15-306, de 6 de desembre de 2015, pel qual s'estableix un nou sistema de llicències a la importació a Algèria. Per a la majoria dels productes, la llicència serà de concessió automàtica, però una dotzena de productes seran sotmesos a quotes. Les sol·licituds de llicències per a les mercaderies subjectes a quota seran estudiades, i, després del període d'avaluació, seran aprovades o rebutjades. Aquesta nova mesura es troba en vigor des del 5 de gener de 2016. Existeixen ja tres categories de mercaderies per les quals s'han establert les quotes d'importació: vehicles (152.000 unitats), ciment Portland (2,2 milions de tones), i acer corrugado (2 milions de tones).Per a més informació, per favor, contactin amb l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a Alger:argel@comercio.mineco.es