Argentina suprimeix les preferències que atorgava a les importacions de béns de capital

Argentina

El Decret 1026/2012, de 5 de juliol, suprimeix les preferències que atorgava a les importacions de béns de capital produïts al país alineant el seu aranzel amb l'aranzel extern comú del Mercosur, de 14% per a aquests béns. Per a béns de capital no produïts al país, la preferència es redueix, passant l'aranzel de 0% a 2%. No s'aconsegueix el 35 % consolidat en l'OMC.