Egipte ha aixecat la prohibició d'exportar arròs semiblanqueado o blanquejat

Egipte

Amb efectes 01/10/2012 Egipte ha aixecat la prohibició d'exportar arròs semiblanqueado o blanquejat (NC 100630). Les exportacions requeriran d'una llicència adjudicada en concurs públic convocat pel Ministry of Industry and Foreign Trade i estaran subjectes a un dret d'exportació d'1.000 lliures egípcies per tona.