Índia, pujada d'aranzels a productes electrònics i del sector de les TIC

Índia

L'11 d'octubre de 2018 el Govern d'Índia ha publicadouna pujada d'arancelesdel 10% al 20% als  productes identificats sota les partides aranzelàries 85176100 i 85176990 (entre els quals s'inclouen rellotges intel·ligents, ràdios IP, Telèfons VoIP, estacions basi de radiotelegrafia o radiotelefonia).