Marroc. Problemes amb els certificats EUR1

Marroc

Problemes amb els certificats EUR1. Les gestions dutes a terme per l'Ofecome a Rabat han aconseguit eliminar l'exigència de consignació en duana del 25% del valor de la mercaderia, fins a comprovar l'origen del certificat EUR1 amb la duana espanyola, a tot el material d'alumini importat (partides aranzelàries 8301 i 8302). La devolució de la quantitat consignada demorava fins a 10 mesos.