Mèxic: ha fet públic un pla de mesures restrictives de les importacions de productes tèxtils

Mèxic

Al desembre de 2014 el govern mexicà ha fet públic un pla de mesures restrictives de les importacions de productes tèxtils i de confecció, amb el teòric propòsit de protegir a la indústria local de la competència deslleial de productes asiàtics. Les mesures inclouran: registre d'importadors, preavís abans d'importar, possibles auditories a importadors i preus de referència mínims. S'espera la seva publicació a partir de començaments de 2015.