Ecuador

Ecuador

Redución da sobretasa arancelaria por problemas de balanza de pagos- O Comité de Comercio Exterior, COMEX, en reunión plenaria do 21 de xaneiro de 2016, adoptou a resolución número 001-2016, en cumprimento do programa de desmantelamento da medida de salvaguardia por balanza de pagos, pactado coa Organización Mundial do Comercio (OMC). Desta maneira, aprobouse a redución dun 5% na sobretasa arancelaria do 45%, aplicada a un grupo de partidas de produtos e insumos importados polo país. Así, a sobretasa pasa a ser do 40%. A decisión entrará en vigor a partir do 31 de xaneiro próximo.?Para máis información, por favor, contacten coa Oficina Económica e Comercial de España en Quito:quito@comercio.mineco.es