Equador

Equador

Reducció de la sobretaxa aranzelària per problemes de balança de pagaments- El Comitè de Comerç Exterior, COMEX, en reunió plenària del 21 de gener de 2016, va adoptar la resolució número 001-2016, en compliment del programa de desmantellament de la mesura de salvaguardia per balança de pagaments, pactat amb l'Organització Mundial del Comerç (OMC). D'aquesta manera, es va aprovar la reducció d'un 5% en la sobretaxa aranzelària del 45%, aplicada a un grup de partides de productes i insumos importats pel país. Així, la sobretaxa passa a ser del 40%. La decisió entrarà en vigor a partir del 31 de gener proper.?Per a més informació, per favor, contactin amb l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a Quito:quito@comercio.mineco.es