Equador redueix la sobretaxa aranzelària

Equador

20.09.2016 - El passat 6 de setembre de 2016, el Ministeri de Comerç Exterior d'Equador va aprovar una resolució mitjançant la qual es redueix la sobretaxa aranzelària de 40 a 35 punts percentuals, la de 25 a 15 punts percentuals, i manté la sobretaxa de 15 punts percentuals original, a partir del 26 d'octubre de 2016. 

Les sobretaxes aranzelàries per problemes en la balança de pagaments es van començar a aplicar al març de 2015, per 2.961 partides aranzelàries, amb un recàrrec d'entre 5 i 45 punts percentuals addicionals.