Brasil. Farmacéuticos: Guías sobre Boas Prácticas de Fabricación

Brasil

A Axencia Nacional de Vixilancia da Saúde (ANVISA) publicou novas guías para axudar ás empresas do ámbito farmacéutico a cumprir coas boas prácticas de fabricación (GMP) previstas na súa lexislación. Trátase da Guía de Revisión Periódica de Produtos (RPP) e Guía de Investigación de Resultados fóra de especificacións (FDE), vixentes desde outubro de 2018, que poden ser consultadas nas seguintes ligazóns:

  • http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3423013/guia9-2017_v2.pdf/602ca22b-c136-49c0-9231-b31731799201
  • http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3422944/guia8_versao2_out2018.pdf/34ebdc1f-802c-4be0-9d93-dcb6f635c19a