Brasil: a Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) lanza catro consultas públicas en materia de defensa comercial

30/04/2020

Brasil

A través da Circular nº 29, do 24 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial dá União (DOU) do 27 de abril, a Secretaría Especial de Comercio Exterior (SECEX) e Asuntos Internacionais do Ministerio de Economía iniciou catro consultas públicas en materia de defensa comercial:

A primeira delas ten por obxectivo o recoller suxestións para cambiar o proxecto de Portaria que prevé a fase previa ao comezo de solicitude (pre-preito) de investigación no ámbito das investigacións orixinais,revisións e outros procedementos de defensa comercial previstos nos Decretos Nº 8.058, do 26 de xullo de 2013, 1.751, do 19 de decembro de 1995, e 1.488, do 11 de maio de 1995, naPortaria SECEX nº 41, do 27 Xullo de 2018, e nos acordos comerciais vixentes en Brasil.

A Portaria en cuestión está dispoñible para o seu acceso no enderezo electrónico https://is.gd/pre_preito. As suxestións que se queiran realizar deben enviarse á Secretaría de Defensa Comercial e Interese Público (SDCOM), a través do correo electrónico prepleito@mdic.gov.br, co asunto: "Consulta Pública - Pré-preito".

A segunda consulta admite suxestións para cambiar o proxecto de Portaria que establece parámetros para a análise do prezo probable das importacións obxecto de dumping e o seu posible efecto sobre os prezos do produtosimilar no mercado interno brasileiro, previsto no punto III do art. 104 do Decreto 8.058, de 2013.

Pódese acceder á Portaria a través do seguinte enlace https://is.gd/preco_provavel, e calquera suxestión debe enviarse á Secretaría de Defensa Comercial e Interese Público, a través do correo electrónico precoprovavel@mdic.gov.br, co asunto "Consulta Pública - Preço Provável".

A cuarta e última consulta permite modificar o proxecto da Portaria que establece os criterios para a extensión do dereito antidumping nunha cantidade inferior ao dereito en vixencia no caso de que non houbeseexportacións desde o país ao que se aplica a medida antidumping ou que só houbese exportacións en cantidades non representativas durante o período de revisión, nos termos dos Nº 3 e 4 do art. 107 do Decreto N ° 8.058, de 2013.

A Portaria está dispoñible para o seu acceso no enderezo electrónico https://is.gd/reducao_direito. Calquera suxestión debe enviarse á Subsecretaría de Defensa Comercial e Interese Público, a través do correo electrónico reducaodireito@mdic.gov.br con asunto "Consulta Pública - Redução de Direito"

En todas as suxestións enviadas, requírese facilitar o nome do proponente, a dirección e o número de teléfono, así como calquera información sobre os organismos, entidades ou empresas que representa, quedando prohibido enviar suxestións anónimas.

As propostas deben enviarse, durante un prazo de 60 días desde a publicación da Circular, nun arquivo adxunto ao correo electrónico no formato ".doc" ou ".docx", e deben indicar de maneira clara e obxectiva as suxestións sobre a Portaria en cuestión.

Fonte: DOU