Brasil: la Secretaria de Comerç Exterior (SECEX) llança quatre consultes públiques en matèria de defensa comercial

30/4/2020

Brasil

A través de la Circular nº 29, del 24 d'abril de 2020, publicada en el Diário Oficial dona União (DOU) del 27 d'abril, la Secretaria Especial de Comerç Exterior (SECEX) i Assumptes Internacionals del Ministeri d'Economia hainiciat quatre consultes públiques en matèria de defensa comercial:

La primera d'elles té per objectiu el recollir suggeriments per canviar el projecte de Portaria que preveu la fase prèvia a l'inici de sol·licitud (pre-plet) de recerca en l'àmbit de les recerques originals,revisions i altres procediments de defensa comercial prevists en els Decrets Nº 8.058, del 26 de juliol de 2013, 1.751, del 19 de desembre de 1995, i 1.488, de l'11 de maig de 1995, enla Portaria SECEX nº 41, del 27 Juliol de 2018, i en els acords comercials vigents en Brasil.

La Portaria en qüestió està disponible per al seu accés en l'adreça electrònica https://is.gd/pre_pleito. Els suggeriments que es vulguin realitzar han d'enviar-se a la Secretaria de Defensa Comercial i Interès Públic (SDCOM), a través del correu electrònic prepleito@mdic.gov.br, amb l'assumpte: "Consulta Pública - Pré-plet".

La segona consulta admet suggeriments per canviar el projecte de Portaria que estableix paràmetres per a l'anàlisi del preu probable de les importacions objecto de dúmping i el seu possible efecte sobre els preus del productesimilar al mercat intern brasiler, previst en el punt III de l'art. 104 del Decret 8.058, de 2013.

Es pot accedir a la Portaria a través del següent enllaci https://is.gd/preco_provavel, i qualsevol suggeriment ha d'enviar-se a la Secretaria de Defensa Comercial i Interès Públic, a través del correu electrònic precoprovavel@mdic.gov.br, amb l'assumpte "Consulta Pública - Preço Provável".

La quarta i última consulta permet modificar el projecte de la Portaria que estableix els criteris per a l'extensió del dret antidumping en una quantitat inferior al dret en vigència en el cas que no hi haguésexportacions des del país al que s'aplica la mesura antidumping o que solament hi hagués exportacions en quantitats no representatives durant el període de revisió, en els termes dels Nº 3 i 4 de l'art. 107 del Decreto N ° 8.058, de 2013.

La Portaria està disponible per al seu accés en l'adreça electrònica https://is.gd/reducao_direito. Qualsevol suggeriment ha d'enviar-se a la Sotssecretaria de Defensa Comercial i Interès Públic, a través del correu electrònic reducaodireito@mdic.gov.br amb assumpte "Consulta Pública - Redução de Direito"

En tots els suggeriments enviats, es requereix facilitar el nom del proponent, l'adreça i el número de telèfon, així com qualsevol informació sobre els organismes, entitats o empreses que representa, quedant prohibit enviar suggeriments anònims.

Les propostes han d'enviar-se, durant un termini de 60 dies des de la publicació de la Circular, en un arxiu adjunt al correu electrònic en el format ".doc" o ".docx", i han d'indicar de manera clara i objectiva els suggeriments sobre la Portaria en qüestió.

Font: DOU